Organització

Lloc
La jornada tindrà lloc el dia 10 de novembre de 2011, a la sala d'actes de l'Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, i és podrà seguir i participar per videoconferència a la seu d'Eivissa a l'aula A02 i a la seu de Menorca a la sala d'actes. La jornada es podrà seguir també per videostreaming a través de la senyal que emetrà el canal UIB.
Programa
  • 9:30 h. Benvinguda i presentació, a càrrec del Vicerector de Qualitat i Docència, Juan José Montaño, i el director de Campus Extens, Santos Urbina
  • 9:45 h.  Exposició d'experiències docents amb TIC 
Nom
Departament
Títol de l’exposició
Manuel Miró Lladó Química Qüestionaris Moodle dins l'aprenentatge mixt de Química a la UIB
Antoni Picazo Muntaner Ciències Històriques i Teoria de les Arts Blogs i educació superior
Rebeca Méndez Durón Economia de l'Empresa Aprendiendo Estrategia Corporativa de forma interactiva.
Josep J. A. Miró Julià Ciències Matemàtiques i Informàtica Diseño de un curso a partir de principios básicos
Jaume Rosselló Mir Psicologia Experimentació virtual per a l'aprenentatge conceptual (1era part)
Antonio Fernández Coca Ciències Matemàtiques i Informàtica "http://dibujo.uib.es , una herramienta para aplicar un método"
  • 11:30 h. Descans i berenar
  • 12:00 h.  Exposició d'experiències docents amb TIC
Nom
Departament
Títol de l’exposició
Pilar Roca Salom
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Desarrollo del BQ-TRIVIAL
Alberto Sánchez Pedroche
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
L'ús de les TIC en l'àmbit de la psicologia evolutiva i les NEE
Cristina Gil Membrado i Pedro Grimalt Servera
Dret Privat
Aprendizaje colaborativo en Derecho Civil
Joan Estrany Bertos
Ciències de la Terra
Les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement aplicades a la geografia física
  • 13:15 h. Exposició dels darrers projectes de Campus Extens
Nom Títol
Marina Arrabal Cormenzana Entorns personals d’aprenentatge. Organitzadors o pàgines d’inici
Cristina López-Polín Hernanz Presentacions de continguts on line
Aina Torres Estarellas Estudi i comparativa de suites ofimàtiques on line
Antoni Martín González Xarxes socials: educació i investigació

  • 13:45 h. Clausura de la jornada per part de la Rectora de la UIB, Dra. Montserrat Casas.
  Us podeu inscriure emplenant el forrmulari que trobareu a Participació.